Seri Terjemahan

Dalam rangka meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan yang ada di Jawa Timur dan melaksanakan tugas dan fungsi KKLP Penerjemahan, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini menerbitkan 110 buku cerita anak dwibahasa. Buku cerita anak yang diterjemahkan untuk tahun ini adalah buku cerita anak berbahasa daerah yang terdiri atas 79 cerita anak berbahasa Jawa, sembilan cerita anak berbahasa Jawa dialek Using, dan 22 cerita anak berbahasa Madura. Buku-buku tersebut diterjemahkan oleh 85 orang penerjemah yang telah lolos seleksi pada bulan Mei 2023. Berikut buku cerita anak dwibahasa tersebut.

 

 

       

              

 1. Dolanan Telepon Umplung
 2. Cokelat Saka Lempung
 3. Ora Dadi Pepalang
 4. Bimo lan Tempe Goreng
 5. Kino Mepe Kumbahan
 6. Seni Jaran Kencak
 7. Tongklek Anak Jati
 8. Wadhah Suruh Lena
 9. Rupane Adhik
 10. Ladu Pelangi Noni
 11. Omahku Kaya Kebun Binatang
 12. Klepon Werna-Werni
 13. Brambang, Ngilangke Racun
 14. Memengan ring Sawah
 15. Tumpeng Sewu
 16. Pletek! Pletek!
 17. Sendok kang Pinter
 18. Ruwen Kelangan Totol
 19. Ajar Gawe Anyaman
 20. Sawangen! Sawangen!
 21. Apa sing Dienteni Seto?
 22. Waduh… Mati Lampu
 23. Kuri lan  Kuro
 24. Memedi Sawah
 25. Ngimbu
 26. Opak Gadung Mbah Tri
 27. Koci-koci
 28. Reresik Rak
 29. Ngriyas Botol Bekas
 30. Nonton Festival Musik Lesung
 31. PR Apa HP?
 32. Mancing Welut
 33. Ngecet Praune Pak Beni
 34. Preinan ing Desa
 35. Sambitan
 36. Awas Lindu!
 37. Rara Pangupakara Enthung
 38. Batik Pring Sedapur
 39. Kreta Wolo
 40. Sega Tumpeng Spesial
 41. Endi sing Durung?
 42. Mburu Keyong Mas
 43. Pandu Bisa Blanja
 44. Kumbang, Kembang, lan Kambing
 45. Tempe Mirunggan saka Desa
 46. Ayo, Pethik Godhonge!
 47. Cepet Ndhelik!
 48. Sila Suka Apel Manalagi
 49. Lènggâ’ Potrè bân Konèng
 50. Nalika Tiba Mangsa Ketiga
 51. Lisa lan Kaleng Sakti
 52. Wayang Reang
 53. Rahasia Kancil
 54. Chef Onde-Onde
 55. Lanun, Si Cemeng Manis
 56. Golet Jawaban ring Sawah
 57. Mancing Iwak
 58. Pasukan Nggusah Manuk
 59. Reyog Kerdhus
 60. Topeng-Topeng Sumringah
 61. Suguhan Mligi
 62. Angon Kebo
 63. Tembang Jajan Puthu
 64. Endhog Kok Asin?
 65. Thik! Thik! Jaranan Thik
 66. Caon Lan Kanca Telu
 67. Arep Digawa Nyang Endi?
 68. Beni lan Wesi Sembrani
 69. Gathot kaca Panggung
 70. Kluwung Kembar
 71. Mobil Tenaga Angin
 72. Robot Ing Sawah
 73. Mambu Apa Iki?
 74. Wuaaa… Peteng!
 75. Gethuk Mbok Ti
 76. Ayo, Nggawe Es Puter!
 77. Jaran Kepang Blarak
 78. Krupuk Puli Mak Sri
 79. Festival Bandeng Kawak
 80. Pluk! Pluk!
 81. Wesi Ajaib
 82. Kèterran è Tambhâʹ Bujâ
 83. Amaèn Pèserran
 84. Tèra’ Bulân
 85. Atanè Bujâ
 86. Jhârân Boḍak Anḍi’na Dodok
 87. Ger-Seger
 88. Rokat Saghara
 89. Addhuwân Parmola Lili
 90. Oḍi’ neng Polo Bujâ
 91. Tanèyan Lanjhâng
 92. Hore, Kembang Endoghun Dadi!
 93. Kepingin Paran Sira, Cil?
 94. Memengan Temeker
 95. Unine Apa Iku?
 96. Penthèng
 97. Taʹ Melo Canthèng
 98. Tajhin Sobih
 99. Mèghâ Jhâjjhâlâng
 100. Aghâbyâ Bujâ Dhibi
 101. Èn-maènan Beḍḍhi
 102. Aḍântèʹ Anḍâng
 103. Kenthat è Bâbâna Bâruma
 104. Panen Jambu Wer
 105. Wedang Pokak
 106. Hore! Adat Barikan Wayahe Teka
 107. Tandurane Nuri Alum
 108. Ghângan Paghârân
 109. Amaèn Ngangghuy Bârna
 110. Èntar ka Kebbhun Gheḍḍhâng
Bookmark the permalink.

Comments are closed.