Seri Terjemahan

Dalam rangka meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan yang ada di Jawa Timur dan melaksanakan tugas dan fungsi KKLP Penerjemahan, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini menerbitkan 110 buku cerita anak dwibahasa. Buku cerita anak yang diterjemahkan untuk tahun ini adalah buku cerita anak berbahasa daerah yang terdiri atas 79 cerita anak berbahasa Jawa, sembilan cerita anak berbahasa Jawa dialek Using, dan 22 cerita anak berbahasa Madura. Buku-buku tersebut diterjemahkan oleh 85 orang penerjemah yang telah lolos seleksi pada bulan Mei 2023. Berikut buku cerita anak dwibahasa tersebut.

 

       

           

 1. Apa sing Dienteni Seto
 2. Kuri lan Kuro
 3. Sawangen! Sawangen!
 4. Waduh… Mati Lampu
 5. Lanun si Hitam Manis
 6. Mancing Iwak
 7. Golet Jawaban Ring Sawahan
 8. Pandu bisa Blanja
 9. Pasukan Nggusah Manuk
 10. Endi sing Durung
 11. Kumbang, Kembang, lan Kambing
 12. Mburu Keyong Mas
 13. Brambang Ngilangke Racun
 14. Klepon Werna-Werni
 15. Omahku kaya Kebun Binatang
 16. Arep Digawa Nyang Endi
 17. Thik! Thik! Jarana Thik!
 18. Memedi Sawah
 19. Caon Lan Kanca Telu
 20. Ngimbu
 21. Opak Gadhung Mbah Tri
 22. Reresik Rak
 23. Dolenan Telepon Umplung
 24. Sila Seneng Apel Manalagi
 25. Nalika Tiba Mangsa Ketiga
 26. Nonton Festival Musik Lesung
 27. Wayang Reang
 28. Rahasia Kancil
 29. Reyog Kerdhus
 30. Topeng-topeng Sumringah
 31. Suguhan Mligi
 32. Angon Kebo
 33. Gathot Kaca Panggung
 34. Kluwung Kembar
 35. Mobil Tenaga Angin
 36. Mambu Apa Iki
 37. Huaaa Peteng
 38. Ayo Nggawe Es Puter
 39. Gethuk Mbok Ti
 40. Jaran Kepang Blarak
 41. Festival Bandeng Kawak
 42. Pluk Pluk
 43. Wesi Ajaib
 44. Keterran e Tambha Buja
 45. Atane Buja
 46. Kepingin Paran Sira Cil
 47. Ta Melo Cantheng
 48. Tajhin Sobih
 49. Meggha
 50. Wedang Pokak
 51. Hore! Adat Barikan Wayahe Teka
 52. Tandurane Nuri Alum
 53. Gangan Pagaran (Sayuran Pagar)
 54. Amaen Ngangghuy Barna
 55. Seni Jaran Kencak
 56. Memengan Ring Sawah
 57. Tera’ Bulan
 58. Tumpeng Sewu
 59. Amaen Peserran
 60. Kontes Pertama Lili
 61. Lenggèk Potrè bân Konèng
 62. Èn-maènan Beḍḍhi
 63. Kenthat è Bâbâna Bâruma
 64. Aḍântèʹ Anḍâng
 65. Èntar ka Kebbhun Gheḍḍhâng
 66. Cokelat saka Lempung
 67. Panen Jambu Wer
 68. Ladu Pelangi Noni
 69. Lisa lan Kaleng Sakti
 70. Pletek Pletek!
 71. Sendok kang Pinter
 72. Ruwen Kelangan Totol
 73. Ajar Gawe Anyaman
 74. Wadhah Suruh Lena
 75. PR Apa Hp
 76. Ngecet Praune Pak Beni
 77. Awas Lindu!
 78. Rupane Adhik
 79. Sega Tumpeng Spesial
 80. Ngriyas Botol Bekas
 81. Chef Onde-Onde
 82. Endhog Kok Asin
 83. Beni Lan Wesi Sembrani
 84. Robot Ing Sawah
 85. Krupuk Puli Mak Sri
 86. Hore Kembang Endhoghun Dadi!
 87. Memengan Temeker
 88. Pentheng
 89. Aghâbây Bujâ Dhibiʹ
 90. Bimo lan Tempe Goreng
 91. Kino Mepe Kumbahan
 92. Mancing Welut
 93. Koci-Koci
 94. Tanèyan Lanjhâng
 95. Panen Jambu Wer
 96. Ayo, Pethik Godhonge!
 97. Cepet Ndhelik
 98. Tempe Istimewa dari Desa
 99. Unine Apa Iku?
 100. Hidup di Pulau Garam
 101. Tembang Jajan Puthu
 102. Ora Dadi Pepalang
Bookmark the permalink.

Comments are closed.